ams.jpg

AMS Consulting

 

Aneta Ujejska

30-686 Kraków, ul. Podedworze 20a/22

NIP: 922-223-44-53 REGON: 121103261

biuro@amsconsulting.com.pl

Tel. Kont. +48 606 431504, +48 668 014514

 

 

 

 

 

 

ams consulting  specjalizuje się w obsłudze rachunkowej małych i œrednich firm.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe:


ü       doradztwo i pomoc w zakładaniu firm,

ü       prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

ü       ewidencji przychodów dla celów ryczałtu i karty podatkowej dla osób fizycznych prowadzšcych działalnoœć gospodarczš,

ü       prowadzenie księgi rachunkowej - rozliczanie firm o dowolnym profilu działalnoœci (firmy produkcyjne, handlowe, usługowe) oraz dowolnej formie prawnej,

ü       prowadzenie rejestrów dla celów VAT,

ü       prowadzenie ewidencji œrodków trwałych i wyposażenia,

ü       sporzšdzanie deklaracji VAT / CIT / PIT (rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych),

ü       sporzšdzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

ü       prowadzenie spraw kadrowo - płacowych,

ü       usługi dodatkowe - analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo - biznesowej, prowadzenie rozrachunków,

ü       usługi niestandardowe - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

ü       doradztwo i pomoc w zakładaniu firm,

 

Posiadamy certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego